Giới thiệu Sioux city – IOWA

Sioux city (Su city) là Thành phố nằm về phía Tây chếch một chút về hướng Bắc của tiểu bang IOWA, là Thành phố nằm trong khu vực tiếp giáp giữa ba tiểu bang IOWA, NEBRASKA và SOUTH DAKOTA.
sioux city in iowa map
Dân số của Thành phố là 82,684 người (năm 2010), thuộc quận WOODBURY và một phần thuộc quận Plymouth, Thành phố lớn thứ tư của IOWA (đứng sau Des Moines – thủ phủ tiểu bang, Cedar Rapids và Davenport), đứng thứ 393 của Hoa Kỳ. Thành phố được khám phá vào năm 1854. Diện tích Thành phố khoảng 59.49 dặm vuông (152.5 km2).

(Theo wikipedia).

Share Button