Ít nhất 11 người chết do bảo ở Texas

10/06/2015 0

Một cơn bảo có tốc độ gió trên 200 MPH (320km/h) đã đi qua vùng Garland – Texas, cách Dallas khoảng 40 miles về phía Đông Bắc vào lúc 6:45PM ngày thứ 7, 26 tháng 12 […]

Share Button