Nhiều khác biệt giữa dự luật của các tiểu bang năm 2016

01/02/2016 0

TRENTON, N.J. (AP) – Những đạo luật mới, sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2016, cho thấy nhiều khác biệt giữa các tiểu bang đối với những vấn đề nóng bỏng nhất. Trước hết […]

Share Button