Check-in để bay nội địa vẫn bắt buộc phải có passport

01/02/2016 0

Bắt đầu từ năm 2016, nếu các bạn làm thủ tục check-in để bay từ các sân bay của các tiểu bang: Louisiana, Minnesota, New Hampshire và New York thì bắt buộc phải có Passport. […]

Share Button